La Premiére Église DE Dieu Des Élus

Nou konsantre sou Jezi Kris la

Jezi se santral nan tout bagay nou fè nan Legliz vwayaj. Nou chante, priye, epi preche nan non pisan li. Pase nou, prezan ak pwochen nou santre sou Jezikri. Objektif nou sou tè sa a se fè anpil nan Jezikri. Si ou se nouvo nan vwayaje, nou ta renmen jwenn konnen ou pi byen. Si ou ta renmen konnen plis enfòmasyon sou legliz nou an, santi yo lib yo rele nou nan (786)295-9467

Pastè Byron te deplase soti nan Ayiti nan Bahamas yo kote kanpe pou adolesans li. Pita sou li te imigre nan Etazini yo nan Amerik la. Li te kòmanse nan gwoup la kounye a li se pastè a plon. Marye ak timoun ki adore Seyè a.
Lik 7
¶ Lè Jezi fin pale tout pawòl sa yo ak pèp la, li ale lavil Kapènawòm.
Nan lavil sa a, yon kaptenn lame a te gen yon domestik li te renmen anpil. Domestik sa a te twouve l’ malad prèt pou mouri.
Kaptenn lan tande pale sou Jezi; se konsa li voye kèk chèf fanmi nan jwif yo al mande Jezi pou l’ vin geri domestik li a.
Yo rive bò kot Jezi, yo di li: Tanpri, fè sa pou li, li merite li. Paske li renmen pèp nou an.
Se li ki te bati sinagòg la pou nou.
Jezi ale avè yo. Li te rive toupre kay la lè kaptenn lan voye kèk zanmi di l’ konsa: Mèt, pa bay kò ou tout traka sa a. Mwen pa merite pou ou antre lakay mwen.
Se poutèt sa mwen pa t’ kwè m’ ase bon pou m’ te vin jwenn ou, mwen menm. Annik di yon mo, domestik mwen an va geri.